INVENTURA 10-15-1. 2023. Objednávky vytvořené v tomto termínu budou odeslány 16-1-2023

Odstoupení od smlouvy

Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu společnosti Lenka Machová, www.interde.cz („Společnost“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě smlouvy, jejímž předmětem je několik kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části zboží, a v případě smlouvy, na základě které má být zboží dodáváno pravidelně a opakovaně, ode dne
dodání první dodávky.


Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti:
Interde.cz, Turistická E 374, Sedlec, Starý Plzenec nebo elektronicky na e-mail obchod@nterde.cz. Před odesláním zboží je nutné Společnost informovat, jakým dopravcem bude zboží odesláno. Pokud nebude společnost předem informována, není povinna zboží převzít.


Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel.


Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější
způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než zboží obdrží zpět nebo než kupující prokáže, že zboží Společnosti odeslal.

 

Při vrácení zboží a odstoupení od smlouvy prosím zasílejte balíčky zpět dopravcem PPL, se kterým máme ty nejlepší zkušenosti. Předejdete tak zbytečnému protahování a komplikacím. Děkujeme.

 

Formular pro odstoupeni od smlouvy